До 95-річчя МДПУ присвячуеться.

Науково-педагогічна спадщина
професора Горемичкіна А. І.


Досвід комп'ютерного моделювання
індивідуально-особистісної ноосфери викладача